Permafender til båtplassene.

Publiseringsdato: 29.apr.2012 22:52:10

Her kommer tilbudet på permafendere til båtplassene med noen alternative løsninger og priser.

Styret vil understreke at dette er et tilbud til de som ønsker det og ikke at vi pålegger noen å kjøpe/montere permafendere.

Det er lov å bruke ordinære fendere hengende ned skutesiden.

Det er også opp til hver og en om de vil benytte tilbudet vi har tatt fram eller kjøpe permafendere på egen hånd,

men vi pålegger de som monterer fendere i båtplassene sine, å benytte grå permafendere.

Fordelen at vi kjøper inn felles er at vi får rabatter på et stort volum.

Prisene i tilbudet/vedlegget forutsetter at minst 50 båteiere blir med, slik at vi får de innkjøpsprisene som er lagt til grunn.

Ønsker du å se fenderene, er de montert på plass 513.

Se og les gjennom tilbudet (vedlegg), ønsker du å benytte deg av dette, gjøres det på følgende måte:

Svarfrist er: 16. mai 2012

Send mail på denne mailadresse: nnsbh@rolfsen-aas.com med følgende opplysninger:

Plassnr: Navn: bestiller alt nr X (evt: hvor lang nesefender man ønsker)

Eksempel:

101 Per Nordre alt 2 (alt 2 og 3 -1,3m)

Når vi har fått levert utstyret og gjort alt klart, setter vi opp noen alternative utleveringstidspunkter

som utstyret kan hentes i båthuset vårt.

Faktura sender vi i etterkant.

Montering må ordnes av hver og en selv.

Håper denne løsningen og tilbudet er interessant for mange av dere!