Nokas overtar vaktholdet

Publiseringsdato: 26.apr.2012 21:08:55

En av de nærmeste dagene vil formann Dag Austad undertegne kontrakt med Nokas for vaktholdet i båthavna,

avtalen vil gjelde de samme periodene av sommeren som vi har hatt nattevakter tidligere år.

Vi har fått referanser fra andre båthavner i området som er meget fornøyd med denne tjenesten fra Nokas.

Kontrakten er i første omgang for sesongen 2012 som vil være en prøvesesong, men intensjonen er å videreføre avtalen

hvis dette fungerer som forventet.

-> Dvs nattevakter utgår i år.